Her vil det være forskjellige ting for ungdommer.

Døvehistorie = Alle døves historie