Om Døvearkiv


Alt er laget på frivillig basis. Ingen inntekter. Selv om det er en person som lager og oppdaterer sidene, så er vi mange som bidrar til at Døvearkiv blir fylt med nyttige innhold.Har du noen spørsmål, eller vil du sende inn noe? Da kan du bruke denne epost: arkiv@dovearkiv.no