Gjennom tidene ble det utgitt mange forskjellige hefter og bøker når man skulle lære tegnspråk. Flere av bøkene brukes ikke i dag.

Og i tillegg var det mange forskjellige håndalfabetet-trykk.

Døvehistorie = Alle døves historie