Idrett

Her vil det være forskjellige ting som har med idrett for døve/tunghørte å gjøre.

"Døv"-pins: