Her vil det være forskjellige ting fra ulike hjem (institusjon o.l.)

Døvehistorie = Alle døves historie