Her vil det bli samlet bilder av gravsteiner til døve/tunghørte og hørende som var aktive i døvemiljøet i hele Norge og nordmenn i utlandet.

Viktig å huske:

  • Fotografere hele stein                                                           
  • Hvis mulig, flytte litt på blomstene, slik at navnene vises
  • Helst ikke når det er snø, evt. ta vekk snøen
  • Fotografere 2-3 stk av samme gravstein for sikkerhetsskyld
  • Notere opp hva som står på gravsteinen
  • Notere opp gravplassens navn, kommune, fylke

 

Dødsannonsene publiseres med tillatelse fra pårørende. Eldre dødsannonser krever ikke tillatelse for å publiseres.

Både bildene og dødsannonsene kan dere sende til arkiv@dovearkiv.no

(Vær vennligst ikke kopiere fra andre steder på internett)

Alfabetisk navneliste (ikke oppdatert ennå)

Døvehistorie = Alle døves historie