Her vil det være alt mulig ang. døvekirker i Norge.

Døvehistorie = Alle døves historie