Det ligger mange «døve»-filmer rundt omkring.. Her vil det være lister, med linker direkte til stedene som har filmene

Døveforeninger:

NDF:

Døves Media:

Andre steder: NRK

Døvehistorie = Alle døves historie